På grund av tekniskt underhåll kan under eftermiddag, kväll, natt och morgon 3 mars till 4 mars tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass.

Tiamin

Kemiskt namn:

3-[(4-Amino-2-metyl-5-pyrimidinyl)metyl]-5-(2-hydroxietyl)-4-metyltiazoliumsalt
formelbild
Tiamin benämns även:
  • Thiamine (engelska)

Tiaminhydroklorid (170)


Tiaminnitrat (80)