Dexamfetamin

Dexamfetamin benämns även:
  • Dexamfetamine (engelska)

Dexamfetaminsulfat (15)


Lisdexamfetamindimesilat (10)