Trombin, humant

Beskrivning:

Serinproteas (E.C. 3.4.21.5) från plasma.
Isoleringskällan skall anges.
Trombin, humant benämns även:
  • Thrombin, human (engelska)

Trombin, humant (12)