Dalteparin

Beskrivning:

Depolymeriserat heparin erhållet genom nedbrytning med salpetersyrlighet av heparin utvunnet ur tarmmukosa från gris. Huvudkomponenterna har en 2-O-sulfo-α-L-idopyranosuronsyra¡struktur i den icke reducerande änden och en 6-O-sulfo-2,5-anhydro-D¡ -mannitolstruktur i den reducerande änden av kedjan. Medelvärdet är ca 5000 för den relativa molekylvikten och ligger till 90% inom intervallet 2000–9000. Sulfateringsgraden är 2–2,5 per disackaridenhet.
Dalteparin benämns även:
  • Dalteparin (engelska)

Dalteparinnatrium (7)