Lamivudin

Kemiskt namn:

4-Amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroximetyl)-1,3-oxatiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-on
formelbild
Lamivudin benämns även:
  • Lamivudine (engelska)

Lamivudin (29)