Kaptopril

Kemiskt namn:

1-[(2S)-3-Merkapto-2-metylpropanoyl]-L-prolin
formelbild
Kaptopril benämns även:
  • Captopril (engelska)

Kaptopril (15)