Citalopram

Kemiskt namn:

1-[3-(Dimetylamino)propyl]-1-(p-fluorofenyl)-1,3-dihydro-5-isobensofurankarbonitril
formelbild
Citalopram benämns även:
  • Citalopram (engelska)

Citalopramhydrobromid (54)