Desmopressin

Kemiskt namn:

[1-Desaminocystein,8-D-arginin]vasopressin
formelbild

Beskrivning:

DDAVP
Desmopressin benämns även:
  • Desmopressin (engelska)

Desmopressinacetat (28)