Tapentadol

Kemiskt namn:

3-[(1R,2R)-3-(Dimetylamino)-1-etyl-2-metylpropyl]fenol
formelbild
Tapentadol benämns även:
  • Tapentadol (engelska)

Tapentadolhydroklorid (10)