På grund av tekniskt underhåll kan under eftermiddag, kväll, natt och morgon 3 mars till 4 mars tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass.

Prometazin

Kemiskt namn:

10-[2-(dimetylamino)propyl]fentiazin
formelbild
Prometazin benämns även:
  • Promethazine (engelska)

Prometazinhydroklorid (17)