På grund av tekniskt underhåll kan under eftermiddag, kväll, natt och morgon 3 mars till 4 mars tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass.

Hyoscin

Kemiskt namn:

(-)-3-Tropoyloxi-6,7-epoxitropan
formelbild
Hyoscin benämns även:
  • Hyoscine (engelska)

Hyoscinhydrobromid (34)