Senaste läkemedelsuppdateringarna

  • Vetmedin vet., Tuggtablett 5 mg Avsnitt: Biverkningar, Dosering, Dräktighet och laktation, Försiktighet, Förvaring, Hållbarhet, Indikationer, Interaktioner, Kontraindikationer, Observera
  • Vetmedin vet., Tuggtablett 1,25 mg Avsnitt: Biverkningar, Dosering, Dräktighet och laktation, Försiktighet, Förvaring, Hållbarhet, Indikationer, Interaktioner, Kontraindikationer, Observera
  • Vetmedin vet., Tuggtablett 10 mg Avsnitt: Biverkningar, Dosering, Dräktighet och laktation, Försiktighet, Förvaring, Hållbarhet, Indikationer, Interaktioner, Kontraindikationer, Observera
  • Vetmedin vet., Tuggtablett 2,5 mg Avsnitt: Biverkningar, Dosering, Dräktighet och laktation, Försiktighet, Förvaring, Hållbarhet, Indikationer, Interaktioner, Kontraindikationer, Observera
  • Eurican Herpes 205, Pulver och vätska till injektionsvätska, emulsion Avsnitt: Biverkningar, Dosering, Dräktighet och laktation, Försiktighet, Förvaring, Hållbarhet, Indikationer, Interaktioner, Observera

 
Version: 20240524.1245-3f60637 Bygge: null