Kort om läkemedel

Konceptet "Kort om läkemedel" kommer att göras om. Innehållet och filmerna på sidan kommer att finnas kvar till och med februari 2021 och därefter kommer sidan tas bort.

En utbildningsserie med korta filmer som beskriver hur läkemedel utvecklas och fungerar i kroppen och annan information med läkemedelsanknytning. Filmerna är mellan 2 och 20 minuter långa och ligger i en tänkt ordning, men går att se var och en för sig.


Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss på info@fass.se.Anatomi

En kort introduktion till anatomiska strukturer dvs. hur kroppen är uppbyggd och fungerar.
Manus till filmen

Läkemedelsutveckling

Hur tas läkemedel fram? Hur lång tid tar det och vilka krav ställs?
Manus till filmen

Läkemedelshistoria

Idag finns ett antal läkemedel som har haft otroligt stor inverkan på vår livskvalitet, gjort vissa operationer helt onödiga samt förlängt vår överlevnad. Här ges en historisk exposé över några av de viktigaste läkemedelsgrupperna.
Manus till filmen

Farmakologi

Hur hittar läkemedlet till den plats där det ska göra sin verkan? Vad händer om man inte tar läkemedlet som läkaren har ordinerat? Finns det något annat jag bör tänka på?
Manus till filmen

Kliniska prövningar

Vad innebär kliniska prövningar? Vad är fördelarna med att delta i kliniska prövningar och vilka rättigheter har man som patient?
Manus till filmen

Biverkningar

Har alla läkemedel biverkningar? Kan man göra något för att undvika biverkningar?
Manus till filmen

Hälsoekonomi

Vad innebär hälsoekonomi? Hur används hälsoekonomi, vad beräknas och hur påverkar det mig som patient?
Manus till filmen

Godkännande

Hur godkänns läkemedel? Vilka krav ställs, vilka myndigheter är inblandade och hur lång tid tar det?
Manus till filmen

Växtbaserade läkemedel och naturläkemedel

Vad innebär natur- och växtbaserade läkemedel? Hur skiljer de sig från vanliga läkemedel? Är det något man bör tänka på vid samtidig användning av vanliga och växtbaserade läkemedel?
Manus till filmen

Olagliga läkemedel

Olagliga läkemedel är produkter med okontrollerat innehåll och kvalitet. Var extra vaksam när du hamnar på en internetsida som säljer receptbelagda läkemedel utan några som helst krav på recept!
Manus till filmen

Äldre och läkemedel

Ju äldre vi blir desto fler läkemedel är det troligt att vi kommer att använda samtidigt som vi blir känsligare för läkemedel. Vad är speciellt viktigt att tänka på när det gäller äldre och läkemedel?
Se även Äldre och läkemedel – interaktiv utbildning

Manus till filmen

Läkemedelsförsäkringen

Läkemedelsförsäkringen gäller för så gott som alla läkemedel som tillhandahålls i Sverige. Den som har råkat ut för en allvarlig eller oväntad läkemedelsskada har möjlighet att bli kompenserad.
Manus till filmen

Vårdjuridik

Finns det patienträttigheter och hur är de utformade? Vem bär ansvaret inom hälso- och sjukvården och hur sker uppföljningen?
Manus till filmen

Fördjupning: Inflammation

Vad händer när en inflammation uppstår och hur fungerar inflammationskaskaden?
Manus till filmen

FASS

Fass är hälso- och sjukvårdens samt allmänhetens samlade information om läkemedel. Fass uppdateras direkt när det finns ny information.
Manus till filmen

LIF

En film som beskriver LIF och LIFs uppdrag som branschorganisation för de forskande läkemedelsföretagen.
Manus till filmen

Etiska regler

Finns det etiska regler för läkemedelsbranschen? Hur fungerar de, vilka berörs och hur säkerställs efterlevnaden?
Manus till filmen

Publiceringsdatum: 2014-03-06