Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Tjänster och funktioner

Vad är en FASS-text?

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för förskrivare och vårdpersonal.

Fass-texten är en sammanställning av uppgifter från produktresumén som är det myndighetsgodkända dokument som ligger till grund för all marknadsföring av ett läkemedel. Fass-texten är något annorlunda disponerad och mer anpassad för att snabbt kunna presentera de mest väsentliga för förskrivaren. Till skillnad från produktresumén finns det också bara en mall och dispositionen för en Fass-text är därför alltid identisk för alla texter (saknas information för ett visst avsnitt utelämnas dock den motsvarande rubriken i Fass-texten). Vissa avsnitt i produktresumén som inte bedöms vara relevanta vid förskrivning kan vara utelämnade i Fass-texten men överlag återfinns huvudparten av informationen i produktresumén i Fass-texten. Fass-texten är dessutom kompletterad med bl.a. graviditets- och amningsklassificering och innehåller för många preparat även en text om miljöpåverkan. Alla texter avslutas med godkännandedatum för produktresumén.


Publiceringsdatum: 2016-08-11