FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Intramin forte

Pharmacia Sverige AB

INFUSIONSVÄTSKA
Avregistreringsdatum: 1983-08-15 (Tillhandahålls ej)

ATC-kod: B05BA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.