FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Kabimix plus

Pharmacia Sverige AB

INFUSIONSVÄTSKA
Avregistreringsdatum: 1997-12-31 (Tillhandahålls ej)

ATC-kod: B05BA10
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.