FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Lamictal

Medartuum AB

Tablett 200 mg
Avregistreringsdatum: 2001-12-31 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: N03AX09
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.