FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Clomivid

Tika Läkemedel AB

TABLETTER 50 mg
Avregistreringsdatum: 2000-12-31 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: G03GB02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.