FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Cyklokapron

Pharmacia Sverige AB

MIXTUR 0,1 g/ml
Avregistreringsdatum: 2000-06-30 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: B02AA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.