FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Lopid

Omnia Läkemedel AB

Filmdragerad tablett 600 mg
Avregistreringsdatum: 2003-09-30 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: C10AB04
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Produktresumé

Produktresumé saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.