FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Xylocain-exadrin

Astra Läkemedel AB

INJEKTIONSLÖSNING 0,01
Avregistreringsdatum: 1969-07-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiva substanser:
ATC-kod: N01BB02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.