FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Barbiphen

Astra Läkemedel AB

TABLETTER 100 mg
Avregistreringsdatum: 1959-01-01 (Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: Information saknas
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Produktresumé

Produktresumé saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.