FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Betafer

AB THERMOSAN-CORTEX EDSVIKEN

TABLETTER
Avregistreringsdatum: 1950-05-24 (Tillhandahålls ej)

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: Information saknas
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.