FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Fenemal comp

Pharmacia Sverige AB

INJEKTIONSLÖSNING
Avregistreringsdatum: 1945-10-01 (Tillhandahålls ej)

ATC-kod: N03AA02
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel saknas på grund av att läkemedlet är avregistrerat.