FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Spikevax

MODERNA BIOTECH SPAIN

Injektionsvätska, dispersion 0,2 mg/ml

Spikevax försäkras sedan 2021-12-01 av staten via Kammarkollegiet. Skadeanmälan görs till Läkemedelsförsäkringen.

Aktiv substans:
ATC-kod: J07BN01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från MODERNA BIOTECH SPAIN omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Övriga informationskällor

Se bipacksedel på Läkemedelsverkets webbplats: https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/modernas--vaccin-mot-covid-19

Hitta direkt i texten
Av