FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Midazolam Kalceks

Kalceks

Injektions-/infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
(Tillhandahålls ej)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Aktiv substans:
ATC-kod: N05CD08
Läkemedel från Kalceks omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.