På grund av tekniskt underhåll kan under eftermiddag, kväll, natt och morgon 3 mars till 4 mars tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass.

FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lenalidomide Glenmark

Glenmark Pharmaceuticals Nordic

Kapsel, hård 10 mg
(Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AX04
Läkemedel från Glenmark Pharmaceuticals Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.