FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Concerta

(Parallellimporterat)
Ebb Medical AB

Depottablett 54 mg
(Tillhandahålls ej)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N06BA04
Läkemedel från Ebb Medical AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.