FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Crestor

(Parallellimporterat)
Ebb Medical AB

Filmdragerad tablett 20 mg
Avregistreringsdatum: 2020-12-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: C10AA07
Läkemedel från Ebb Medical AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.