FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Apomorfin Kalceks

Kalceks

Infusionsvätska, lösning 5 mg/ml
(Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: N04BC07
Läkemedel från Kalceks omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.