FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Atacand

(Parallellimporterat)
2care4 ApS

Tablett 16 mg
Avregistreringsdatum: 2021-01-31

Bortse från veckodagsmarkering på främmande språk.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: C09CA06
Läkemedel från 2care4 ApS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.