FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dexmedetomidine Kalceks

Kalceks

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mikrogram/ml
(Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: N05CM18
Läkemedel från Kalceks omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.