FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Efluelda

Sanofi AB

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
(färglös, opaliserande)

Influensavaccin

ATC-kod: J07BB02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
För Efluelda Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta finns information om restanmälan hos Läkemedelsverket. Dispens är beviljad. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Förfylld spruta 1 x 0,7 milliliter (vnr 397916)
Dispens beviljad för försäljning av utländsk förpackning avsedd för den belgiska marknaden. Förpackningar beräknas tillgängliga 2022-09-19. Dispensen gäller längst till och med 2023-07-30.
Inga utbytbara läkemedel.
Startdatum: 2022-09-01
Prognos för slutdatum: 2023-07-30

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.