FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Efluelda

Sanofi AB

Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
(Tillhandahålls ej) (färglös, opaliserande)

Influensavaccin

ATC-kod: J07BB02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sanofi AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.