FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tobrasone

(Parallellimporterat)
Ebb Medical AB

Ögondroppar, suspension 3 mg/ml / 1 mg/ml

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiva substanser:
ATC-kod: S01CA01
Läkemedel från Ebb Medical AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.