FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Herzuma

Orion Pharma

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 420 mg
(Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: L01XC03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.