FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tranexamic acid Baxter

Baxter

Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 mg/ml
(Tillhandahålls ej) (Klar, färglös och i stort sett fri från synliga partiklar.)

Hemostatika, Fibrinolyshämmande medel, Aminosyror

Aktiv substans:
ATC-kod: B02AA02
Läkemedel från Baxter omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.