Under eftermiddag, kväll och natt 24 februari till 25 februari kan tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass.

FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Esketamine Kalceks

Kalceks

Injektions-/infusionsvätska, lösning 25 mg
(Tillhandahålls ej)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Aktiv substans:
ATC-kod: N01AX14
Läkemedel från Kalceks omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.