FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Mesalazin Orion

Orion Pharma
Orion Pharma

Enterotablett 500 mg
(Tillhandahålls ej) (Avlånga tabletter, 17,9 mm långa och 8,3 mm i diameter, med homogen gastroresistent orangefärgad dragering)

Medel vid intestinala inflammationer

Aktiv substans:
ATC-kod: A07EC02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.