FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tobi

(Parallellimporterat)
Orifarm

Lösning för nebulisator 300 mg/5 ml

Inga avvikelser.

Antibakteriell aminoglykosid

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: J01GB01
Läkemedel från Orifarm omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.