FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Escitalopram Lundbeck

(Parallellimporterat)
Orifarm

Filmdragerad tablett 10 mg
(Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Antidepressiva, selektiva serotoninåterupptagshämmare

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N06AB10
Läkemedel från Orifarm omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.