FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

ProHance

Bracco

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 279,3 mg/ml
(Tillhandahålls ej) (klar, färglös till svagt gul lösning)

Paramagnetiskt kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MRT)

Aktiv substans:
ATC-kod: V08CA04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bracco omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.