FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Asacol

(Parallellimporterat)
2care4 ApS

Enterotablett 400 mg

Blisterkartan är märkt både OCTASA och ASACOL.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: A07EC02
Läkemedel från 2care4 ApS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.