På grund av tekniskt underhåll kan under eftermiddag, kväll, natt och morgon 3 mars till 4 mars tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass.

FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Palynziq

BioMarin International

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 10 mg
(Tillhandahålls ej) (färglös till svagt gul, klar till lätt opaliserande, med pH 6,6–7,4, viskös)

Medel för matsmältning och ämnesomsättning, enzym

Aktiv substans:
ATC-kod: A16AB19
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från BioMarin International omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.