FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Oxycodone Kalceks

Kalceks

Injektions-/infusionsvätska, lösning 10 mg/ml
(Tillhandahålls ej) (Klar färglös lösning fri från synliga partiklar)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Narkotiskt analgetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: N02AA05
Läkemedel från Kalceks omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.