På grund av tekniskt underhåll kan under eftermiddag, kväll, natt och morgon 3 mars till 4 mars tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass.

FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hydromorphone Kalceks

Kalceks

Injektions-/infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
(Tillhandahålls ej) (klar färglös till gulaktig, fri från synliga partiklar)

narkotikaindikation Beroendeframkallande medel.
Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Analgetika; opioider; naturliga opiumalkaloider, opiater

Aktiv substans:
ATC-kod: N02AA03
Läkemedel från Kalceks omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.