Under eftermiddag, kväll och natt 24 februari till 25 februari kan tillfälliga driftstörningar förekomma på Fass.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lenalidomide Accord

Accord Healthcare AB

Kapsel, hård 20 mg
(Tillhandahålls ej) (Hårda gelatinkapslar i storlek ”1” med en längd på cirka 19,0 mm till 19,8 mm, opak grön överdel och opak vit underdel med ”LENALIDOMIDE” tryckt i svart på överdelen och ”20 mg” tryckt i grönt på underdelen, innehållande vitt till benvitt pulver)

Immunsuppressiva medel, övriga immunosuppressiva medel

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AX04
Läkemedel från Accord Healthcare AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.