FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hulio

Biocon Biologics Finland Oy

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 40 mg

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AB04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Biocon Biologics Finland Oy omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.