FASS logotyp
Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pemetrexed Mylan

Mylan

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 25 mg/ml
(Tillhandahålls ej)

Aktiv substans:
ATC-kod: L01BA04
Läkemedel från Mylan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Bipacksedel

Bipacksedel saknas.