FASS logotyp

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Topimax

(Parallellimporterat)
Paranova Läkemedel AB

Filmdragerad tablett 100 mg
Avregistreringsdatum: 2021-01-31 (Tillhandahålls ej)

Inga avvikelser.

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: N03AX11
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Förpackningar