Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Företaget deltar inte i Fass, därför finns endast begränsad information om läkemedlet.

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Asacol

(Parallellimporterat)
Cross Pharma AB

Enterotablett 400 mg
Avregistreringsdatum: 2020-01-31 (Tillhandahålls för närvarande ej)

Bisterkartan är märkt både OCTASA och Asacol.

Medel vid inflammatoriska tarmsjukdomar

Visa information om det parallellimporterade läkemedlet
Aktiv substans:
ATC-kod: A07EC02
Läkemedel från Cross Pharma AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Miljöinformation

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Miljöinformationen för mesalazin är framtagen av företaget Tillotts Pharma för Asacol, Asacol®

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av mesalazin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att mesalazin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Mesalazin har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

Mesalazin


Environmental risk: Risk of environmental impact of mesalazin cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.

Degradation: The potential for persistence of mesalazin cannot be excluded, due to lack of data.

Bioaccumulation: Mesalazin has low potential for bioaccumulation.


Detailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:


PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC (μg/L)=1,5 x 10–6 x 19944,77528 x 100= 2,99 μg/L. This assumes zero removal.


Where:


A = 19944,77528 kg total sold amount API in Sweden year 2016, data from QuintilesIMS (Ref. I). Reduction of A may be justified based on metabolism data.


R = X % removal rate (due to loss by adsorption to sludge

particles, by volatilization, hydrolysis or biodegradation) = 0 if no

data is available.


P = number of inhabitants in Sweden = 9 *106


V (L/day) = volume of wastewater per capita and day = 200

(ECHA default) (Ref. II)


D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10

(ECHA default) (Ref. II)


Predicted No Effect Concentration (PNEC)


There are no Ecotoxicity data available.


Environmental risk classification (PEC/PNEC ratio)


Justification to chosen risk classification phrase:

The risk of environmental impact of mesalazin cannot be excluded, since no ecotoxicity data are available.


Degradation


Justification to chosen dagradation phrase:

The potential for persistence of mesalazin cannot be excluded, due to lack of data


Bioaccumulation


Partitioning coefficient (Ref. III)

Log Kow = 0.98 (est)


Justification of chosen bioaccumulation phrase:

Since log Kow < 4 the substance has low potential for bioaccumulationReferences

  1. Data from Quintiles IMS ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification - updated 2017”

  2. ECHA, European Chemicals Agency. 2008 Guidance on information requirements

    and chemical safety assessment.

    http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_

    en.htm

  3. US EPA; Estimation Program Interface (EPI) Suite. Ver.3.12. Nov 30, 2004. Available from, as of Jan 4, 2007: http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm